Управни суд​

Седиште Управног суда Републике Србије је у Београду. Управни суд има одељења изван седишта суда у којем суди и предузима остале судске радње. Суди у управним споровима.

Одељења Управног суда јесу:

  1. Одељење у Крагујевцу, за подручја виших судова у Јагодини, Крагујевцу, Крушевцу, Краљеву, Новом Пазару, Ужицу и Чачку.
  2. Одељење у Нишу, за подручја виших судова у Врању, Косовској Митровици, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту.
  3. Одељење у Новом Саду, за подручја виших судова у Зрењанину, Новом Саду, Панчеву, Сомбору, Сремској Митровици и Суботици
​ 

Адреса: Немањина 9, Београд
Председник суда​​: судија Радојка Маринковић
Телефон: 011/363-5174, 011/360-4606
Факс: 011/363-5285 
E-mail: kabinet@up.sud.rs 
Веб сајт: www.up.sud.rs 
Пријемни шалтер у седишту суда: 07:30 - 15:30
Одељења суда:

Крагујевац
Адреса: Улица Слободе број 4
Телефон: 034/619-6629

Ниш
Адреса: Војводе Путника бб
Телефон: 018/415-0092

Нови Сад 
Адреса: Булевар Михајла Пупина 6
Телефон: 021/661-6893

Прекршајни апелациони суд

Прекршајни апелациони суд за територију Републике Србије, са седиштем је у Београду. У одељењима изван седишта суда, у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, такође се суди и предузимају остале судске радње. Одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова.​
 

Адреса: Катанићева 15, Београд
Председник суда: Леонида Поповић
Портпарол суда: Јасмина Павловић
Телефон: +381 11 6352-900
Факс: +381 11 6352-900
Е-mail: uprava@pkap.sud.rs  
Веб сајт: www.pkap.sud.rs 
Рад са странкама: председник суда Леонида Поповић
Радно време: 07:30 - 15:30
Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда сваког четвртка од 10:00 до 13:00 часова. За давање информација странкама и њиховим пуномоћницима о предметима задужена је Гордана Деспотовић, управитељ писарнице.

Прекршајни апелациони суд
одељење Крагујевац

Адреса: Кнеза Михаила 2, Крагујевац
Председник одељења у Крагујевцу: судија Бараћ Драгица
Телефон: +381 34 331-938​
Факс: +381 34 331-938
Е-mail: visi.prek.sud.кg@gmail.com

Прекршајни апелациони суд
одељење Ниш

Адреса: Војводе Путника ББ, Ниш 
Председник одељења у Нишу: судија Љиљана Милић
Телефон: +381 18 513-663
Факс: +381 18 282-246
Е-mail: visi.prek.sud.ni@gmail.com

Прекршајни апелациони суд
одељење Нови Сад

Адреса: Булевар Ослобођења 58, Нови Сад
Председник одељења у Новом Саду: судија Мирјана Тукар
Телефон: +381 21 4896-100
Факс: +381 21 523-440
Е-mail: visi.prek.sud.ns@gmail.com

Прекршајни судови

Прекршајни судови поступају у предметима односно надлежни су за територију града и једну или више општина. Прекршајни суд у првом степену суди за прекршаје, ако није надлежан орган управе и одлучује о жалбама на одлуке органа управе у прекршајном поступку.

Преглед организације Прекршајних судова

 
sud

©