Прекршајни суд у Кикинди

​ 
Адреса: Светозара Милетића бр. 1, Кикинда
Председник суда: Нада Пандуров
Телефон: 0230/421-015
Факс: 0230/426-231
E-mail: uprava@ki.pk.sud.rs  ​
Веб сајтwww.ki.pk.sud.rs 
Странке се примају сваког радног дана од 07:30 - 15:30 часова. 

Одељење суда у Новој Црњи
Адреса: ЈНА 110, 23218 Нова Црња
Телефон: 023/815-026
Е-mail: psudnc@gmail.com

Одељење суда у Новом​ Кнежевцу
Адреса: Трг Моше Пијаде 11, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/81-686
Е-mail: ​psudnk@gmail.com

sud

©