Прекршајни суд y Јагодини

​ 

Адреса: Кнегиње Милице 15, 35000 Јагодина
П​редседник суда: Милева Шишмановић
Tелефон и факс: 035/245/304
E-mail: sud.pr.ja@gmail.com
Рад са странкама: 07:30 - 15:30

Одељење Суда у Ћуприји
Адреса: Карађорђева бр. бб
Телефон и факс: 035/8475-270, 035/8470-306 
E-mail: sud.pr.jacu@gmail.com

Одељење Суда у Свилајнцу
Адреса: Светог Саве бр. 64
Телефон и факс: 035/321-205 
E-mail: prekrsajisv@gmail.com

Одељењe Суда у Деспотовцу
Адреса: Савеза бораца бр. 71
Телефон и факс: 035/613-366, 035/611-267​
E-mail: sud.pr.des@gmail.com 
Радно време: 07:30 - 15:30
Странке и друга заинтересована лица примају председници одељења у току радног времена.​

sud

©