Прекршајни суд у Прокупљу

​ 

Адреса: Таткова бр. 1, Прокупље
Председник суда: Маја Биочанин Ђинђић
Телефон и факс: 027/324-215
E-mail: prekrsajnisudpk@beotel.net
Рад са странкама: 12:00 - 14:00 

Одељење у Блацу
Адреса: Карађорђева бр. 4, Блаце​
Телефон: 027/371-113 
E-mail: sudzaprblace@mts.rs 
Пријем странака уторком и четвртком од 12:00 до 14:00 часова.

Одељење у Куршумлији
Адреса: Палих Бораца бр. 37, Куршумлија
Телефон и факс: 027/381-083 
E-mail: sudpk.kursumlija@gmail.com
Пријем странака уторком и четвртком од 12:00 до 14:00 часова.​

sud

©