Привредни суд у Београду

 

Адреса: Масарикова бр. 2, Београд
Председник​ суда: Јован Јовановић
Телефон: 
Централа: 011/2060-000
Судска управа: 011/2060-117
Секретар суда: 011/2060-120
Факс: 011/2060-094
Е-mail: uprava@bg.pr.sud.rs
Веб сајтwww.bg.pr.sud.rs

Радно време: 07:30 – 15:30​

sud

©