Прекршајни суд у Tрстенику

​ 
Адреса: ул. Доктора Милуновића бб (III спрат), Трстеник
Председник суда: Снежана Сарић

Телефон и факс: 037/712-195
E-mail: prekrsts@ptt.rs​
Рад са странкама: 08:00 - 15:30

sud

©