Прекршајни суд у Косовској Митровици​

​ 

Адреса: Немањина 48, 38220 Косовска Митровица
В.Ф. председника суда: Татијана Виријевић
Телефон: 028/497-050
Рад са странкама: 08:00 - 15:00

Одељење суда у Грачаници
Телефон: 038/65-185

Одељење суда у Ранилугу
Телефон: 028/076-183

sud

©