Привредни суд у Сремској Митровици

​ 

Адреса: ул. Светог Димитрија бр. 39, Сремска Митровица
Председник суда: Љиљана Комши​ћ
Телефон
: 
Судска управа: 022/600-182
Писарница: 022/600-173
Рачуноводство: 022/600-184
Факс: 022/600-183
E-mailuprava@sm.pr.sud.rs 
Веб сајт: www.sm.pr.sud.rs 
Банковни рачуни:
Судски депозит: 840-310802-86
Судске таксе: 840-29707845-96
Казне и трошкови: 840-29691845-81 
Рад са странкама: 07:30 - 15:30

sud

©