Прекршајни суд у Крагујевцу

​ 

Адреса: Трг Слободе бр. 3, 34000 Крагујевац
(у згради Скупштине града Крагујевца, канцеларије на III, IV и V спрату)
Председник суда: Сузана Рајовић
Председник суда: 034/331-757, 034/306-181
Писарница: 034/306-157 (158)
Извршење: 034/306-183 (184)
Телефон и факс: 034/330-290
Е-mail: prekrsajnisudkg@gmail.comprekrsajnisudkg@hotmail.com
Пријем странака у свим службама је сваког радног дана у току радног времена.

Одељење суда у Баточини
Адреса: Краља Петра Првог бр. 37, 34227 Баточина
Телефон и факс: 034/6841-116
Писарница: 034/6843-077

Одељење суда у Kнићу
(у згради Општине Кнић)
Адреса: 34240 Кнић 
Телефон и факс: 034/510-141
Писарница: 034/510-976
Е-mail: szpknic@open.telekom.rs

Одељење Суда у Рачи 
(у згради Општине Рача) ​
Адреса: Карађорђева бр. 4, 34210 Рача
Телефон и факс: 034/751-278
Е-mail: ​racaprek@open.telekom.rs

sud

©