Прекршајни суд у Сјеници

​ 
Адреса: Ахмета Абдагића бр. 1, Сјеница
Председник суда: Нермина Махмутовић
Телефон и факс: 020/5741-099​​
E-mail: prek.sudsjenica@hotmail.com
sud

©