Привредни суд у Зајечару

 

Адреса: Трг ослобођења 30, 19000 Зајеча​р
Председник суда: Драган Јоцић​
Телефон:
 019/442-072, 019/442-073​
Факс:
 019/420-438
E-mail: uprava@za.pr.sud.rs 
Веб сајт: www.za.pr.sud.rs 
Банковни рачун:
Судске таксе 840-29697845-26 - позив на бр. 97 41-116 плус број предмета
Новчане казне за привредне преступе 840-29680845-04 - позив на бр. 97 41-116 плус број предмета
Судски депозит (вештачења): 840-300802-16 - позив на бр. 97 41-116 плус број предмета
Радно време: 07
:30 - 15:30
Пријем странака: уторком од 11:00 до 14:00 часова​

sud

©