Прекршајни суд у Смедереву

​ 

Адреса: ул. Омладинска бр. 1
Председник суда: Милица Ђорђевић Вељковић
Телефон: 026/4627-134 
Факс: 026/647-515
Веб сајт: www.sd.pk.sud.rs
E-mail: uprava@sd.pk.sud.rs 
Рад са странкама: 08:00 - 15:00

Одељење суда у Великој Плани
Адреса: ул. Момира Гајића бр. 7
Телефон: 026/516-354
E-mail: vp@sd.pk.sud.rs

Одељење суда у Смедеревској Паланци
Адреса: ул. Вука Караџића бр. 22​
Телефон: 026/310-559
E-mail: sp@sd.pk.sud.rs 
Рад са странкама: 08:00 - 15:00​

sud

©