Прекршајни суд у Пироту

​ 

Адреса: Српских владара бр. 126, 18300 Пирот 
Председник суда: Милко Станков
Телефон и факс: 010/320-412 
Писарница: 010/320-412 
E-mail: prekrsajnisud.pirot@open.telekom.rs 
Рад са странкама: 07:30 - 15:30
Број жиро рачуна за уплату такси (седиште суда и одељења): 840-29743845-57​

Одељење суда у Димитровграду
Адреса: Балканска бр. 81, Димитровград
Телефон и факс: 010/363-564
Рад са странкама: 07:30 - 15:30

Одељење суда у Белој Паланци
Адреса: Српских владара бр. 56, Бела Паланка
Телефон и факс: 010/855-059​
Рад са странкама: 07:30 - 15:30​

​​​

sud

©