Прекршајни суд у Сомбору

​ 

Адреса: Трг цара Уроша бр. 1 (зграда "Жупаније"), Сомбор
Председник суда: Снежана Николајев
Телефон: 025/421-494, 025/421-351
Факс: 025/421-494 (15)
E-mail: prekrsajnisudsombor@mts.rs

Веб сајт: http://www.so.pk.sud.rs​​
Текући рачун: 840-1620-21

Одељење у Апатину
Адреса: Светог Саве бр. 2, Апатин
Телефон: 025/773-540
E-mail: sudijazaprekrsajeapa@mts.rs

Одељење у Кули
Адреса: Маршала Тита бр. 268, Кула
Телефон: 025/721-699, 025/725-699, 025/726-581 
E-mail: odeljenjekula@mts.rs

Одељење у Оџацима
Адреса: Сомборска 21, Оџаци
Телефон: 025/5742-557
Е-mail: ​sudzaprekrsajeodzaci@mts.rs

sud

©