Прекршајни суд у Београду

​ 

Адреса: Устаничка 14, Београд
Председник суда: Оливера Ристановић​
Телефон: 011/6550878,  011/6550879, 011/6550816
Телефон и факс: 011/2836166​ 
Веб сајт: http://www.bg.pk.sud.rs/ 
Радно време: 07:30 - 15:30

Одељење суда у Барајеву
Адреса: Светосавска 2, 11460 Барајево
Телефон: 011/830-2146
E-mail:

Одељење суда у Гроцкој
Адреса: Булевар Ослобођења 2, 11306 Гроцка
Телефон: 011/850-0482​​

sud

©