Привредни суд у Ужицу

​ 

Адреса: Марије Маге Магазиновић бр. 1131000 Ужице
Председник суда: Миљко Мићовић​
Телефон: 031/513-931, 031/315-0011​​
Факс: 031/520-253
E-mail: uprava@ue.pr.sud.rs​
Веб сајт: www.ue.pr.sud.rs ​
Редован рачун:
 840-1033621-64, модел 97, позив на број 89-100
Судске таксе: 840-29709845-13, модел 97, позив на број 89-100
Радно време07:30 - 15:30
Време за пријем странака:
Писарница
: 07:30 - 15:30 
Председник суда: сваког четвртка од 11:00 до 14:00 часова

sud

©