Прекршајни суд у Чачку

​ 

Адреса: Краља Петра I бб, 32102 Чачак
Председник суда: Данка Ђорђевић Грујичић
Tелефон: 032/325-273, 032/349-270 (доступан јавности)
Факс: 032/3​26-105 
Е-mail: prekrsajnisudca@mts.rs 
Веб сајт: www.ca.pk.sud.rs​

Одељење суда у Гучи
Адреса: Богдана Капелана број 7, 32230 Гуча
Tелефон и факс: 032/854-378
Е-mail: prekrsajguca@mts.rs

sud

©