Прекршајни суд у Шапцу

​ 

Адреса: Поп Лукина бр. 2 (I и II спрат), Шабац
Председник суда: Драгана Синђелић
Телефон: 015/349-794, 015/314-355 
Факс: 015/314-355 
E-mail: saprekrsaji@open.telekom.rs
Радно време: 07:30 - 15:30 
Рад са странкама: 08:00 - 14:00
Председник суда прима странке сваког петка од 08:00 до 12:00 часова.

Одељење у Богатићу 
Адреса: Мике Митровић број 3,15350 Богатић
Телефон: 015/7786-248 
E-mail: prekrsajibogatic@eunet.rs

Одељење у Владимирцима
Адреса: Светог Саве број 59,15220 Владимирци
Телефон: 015/513-398 
E-mail: prekrsajivl@open.telekom.rs

Одељење у Коцељеви
Адреса: Карађорђева број 19,15225 Коцељева
Телефон: 015/556-321 ​
E-mail: ​00zp1@open.telekom.rs

sud

©