Привредни суд у Сомбору

​ 

Адреса: Венац Војводе Живојина Мишића бр. 23
Председник суда: Александра Поздер
Портпарол суда: Светлана Ђурић
Секретар суда: Гордана Ђукановић
Телефон и факс
: 025/415-822
E-mail: ​
Судска управа: uprava@so.pr.sud.rs​
Портпарол суда: djuric.svetlana@so.pr.sud.rs
Веб сајт: www.so.pr.sud.rs 
Банковни рачуни:
Судске таксе
: 840-29706845-89
Новчане казне: 840-29690845-74 - позив на број 9781-232
Депозит: 840-309802-79 - позив на број 9781-232
Радно време суда
: 07:30 - 15:30

sud

©