Прекршајни суд у Горњем Милановцу

​ 
Адреса: ул. Кнеза Александра бр. 29, 32300 Горњи Милановац
Председник суда: Мила Лазаревић
Телефони:
Судска управа 032/711-245
Судије:  032/710-458
Рачуноводство и факс:  032/716-615
Писарница: 032/710-668
Служба извршења​:  032/710-007​​
E-mail у судској управи​: prekrsajnisudgm2010@gmail.com
Веб сајт​: http://www.gm.pk.sud.rs/
Радно време: 07:30 - 15:30​​
sud

©