Прекршајни суд у Крушевцу

​ 

Адреса: ул. Стевана Синђелића бр. 1, 37000 Крушевац
Председник суда: Драгиша Томић
Телефон: 037/423-723
Факс: 037/423-722
E-mail: prekrsajnisudks@yahoo.comprekrsajnisudks@gmail.com

Одељење суда у Александровцу
Адреса: ул. 29. Новембра бб, 37230 Александровац
Телефон и факс: 037/751-172

Одељење суда у Брусу
Адреса: ул. Мике Ђорђевића бб, 37220 Брус
Телефон и факс: 037/826-359

Одељење у Варварину
Адреса: ул. Марина Мариновића бб, 37260 Варварин
Телефон и факс: 037/788-838

Одељење у Ћићевцу
Адреса: ул. Карађорђева бб, 37210 Ћићевац
Телефон и факс: 037/811-169

Радно време суда је од 07:30 до 15:30 часова као и пријем странака.
Дежурни судија који се смењује на седам дана ради од 12:00 до 20:00 часова, као и у току ноћи уколико постоји потреба.​​

sud

©