Привредни суд у Зрењанину

 

Адреса: Кеј 2. октобра бр. 1, 23101 Зрењанин​
В.Ф. Председникa суда: Александар Стоиљковски
Телефон: 023/561-929, 023/566-533
Факс: 023/561-929 
E-mail: uprava@zr.pr.sud.rs 
Веб сајт: www.zr.pr.sud.rs 
Рачуни:
Судске таксе: 840-29698845-33​
Казне и трошкови: 840-29681845-11
Депозит: 840-301802-23
Рад са странкама: 08:00 – 15:00

sud

©