Прекршајни суд у Пожаревцу

​ 

Адреса: Дринска бр. 2/2, Зграда СО Пожаревац, 12000 Пожаревац
Председник суда: Славица Петровић
Телефон и факс: 012/532-343
Е-mail:
Председник: prekrsajnisudpozarevac@po.pk.sud.rs
Секретаријат: sekretar@po.pk.sud.rs
Писарница-уписничар: upisnicari@po.pk.sud.rs
Рачуноводство: racunovodstvo@po.pk.sud.rs ​
Текући рачун:
Редован: 840-1147621-86
Депозит: 840-317802-38
Судске таксе: 840-29744845-64
Трошкови прекршајног поступка и паушала: 840-743922843-33
Новчане казне за прекршаје из области саобраћаја: 840-743324843-18
Новчане казне за остале прекршаје: 840-743321843-94
Радно време: 07:30 - 15:30

Одељење суда у Великом Градишту
Адреса: Житни Трг бр. 3, 12200 Велико Градиште
Телефон: 012/662-156
Е-mail: odpr.gradiste@mts.rs 

Одељење суда у Голупцу
Адреса: Цара Лазара бр. 17, 12223 Голубац
Телефон: 012/678-275
Е-mail: odprgolubac@po.pk.sud.rs 

Одељење суда у Жабарима
Адреса: Кнеза Милоша бр. 93, 12374 Жабари
Телефон: 012/250-243
Е-mail: odprzabari@po.pk.sud.rs 

Одељење суда у Жагубици
Адреса: Трг ослобођења бр. 6, 12320 Жагубица
Телефон: 012/7643-243
Е-mail: odprzagubica@po.pk.sud.rs 

Одељење суда у Кучеву
Адреса: Жике Поповића бр. 64, 12240 Кучево
Телефон: 012/852-900
Е-mail: p.s.p.odeljenjekucevo@gmail.com

Одељење суда у Малом Црнићу
Адреса: Маршала Тита бб, 123111 Мало Црниће
Телефон: 012/280-119
Е-mail: odprmalocrnice@po.pk.sud.rs

Одељење суда у Петровцу на Млави
Адреса: Српских владара бр. 159, 12300 Петровац на Млави
Телефон: 012/331-141
Е-mail: ​odpr.petrovac@mts.rs

sud

©