Привредни суд у Чачку

​ 

Адреса: ул. Цара Душана бр. 6, Чачак
Председника суда: Зорица Миливојчевић
Телефон:
Судска управа (телефон и факс): 032/227-251, 032/515-0014
Парнична писарница (телефон и факс): 032/515-0025, 032/227-223
Извршна писарница: 032/515-0026
Стечајна 
писарница: 032/515-0027
Е-mail: uprava@ca.pr.sud.rs
Веб сајт: www.ca.pr.sud.rs 
Радно време: 07:30 - 15:30
Рад са странкама: 09:00 - 15:00

sud

©