Привредни суд у Суботици

​ 

Адреса: Сенћански пут бр. 1, 24000 Суботица
Председник суда: Вера Мијановић
Телефон и​ факс: 024/524-861
E-mail: uprava@su.pr.sud.rs
Веб сајт: www.su.pr.sud.rs
Радно време: 07:30 - 15:30
Пријем странака у судској писарници и код управитеља судске писарнице врши се у времену од 08:30 до 12:30 часова сваког радног дана.​

sud

©