Привредни суд у Ваљеву

 

Адреса: ул. Карађорђева бр. 48а, Ваљево
Председник суда: Јасмина Игић-Матић
Телефон: 014/222-144, 014/222-170
Телефон и факс: 014/235-649
E-mail: uprava@va.pr.sud.rs
Веб сајтwww.va.pr.sud.rs

Рад са странкама: 07:30 – 15:30

Судска јединица у Лозници
Адреса: ул. Јована Цвијића бб, Лозница
Рачун за судске таксе: 840-29696845-19
Радно време: 07:30 - 15:30
Странке се не примају у судској јединици.​

sud

©