Прекршајни суд у Лазаревцу

​ 
Адреса: ул. Карађорђева бр. 19, 11550 Лазаревац 
(у згради Oсновног суда у Лазаревцу на трећем сп​рату) 
Председник суда: Милица Живојиновић
Телефон: 011/8120-636 
Факс: 011/8120-606, 011/8120-080
E-mail: preksudlz@open.telekom.rs  szplz@veze.net
Пријем странака: 08:00 - 14:00
sud

©