Апелациона јавна тужил​аштва

Апелациони јавни тужилац врши надлежност апелационог јавног тужилаштва и надлежан је да поступа пред апелационим судом и другим судовима и органима на начин прописан законом, као и да надзире и усмерава основна и виша јавна тужилаштва са своје територије, у складу са овим законом.Седишта апелационих јавних тужилаштава су у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. Апелациони јавни тужилац у седишту Привредног апелационог суда поступа и пред тим судом. 

Апелационо јавно тужил​аштво у Београду

Адреса: Катанићева 15, Београд
Портпарол: Јелена Миљковић Глигоријевић
Teлефон: +381 11 635 48 94
Факс: +381 11 635 49 50
Е-mail: kabinet@bg.ap.jt.rsuprava@beograd.apjt.rs
Веб сајт: у изради
Радно време: 7.30-15.30​

Апелационо јавно тужил​аштво у Крагујевцу

Адреса: Кнеза Михаила бр.2, Крагујевац
Портпарол: Сања Јовановић
Teлефон: +381 34 305 250
Факс: +381 34 305 250
Е-mail: uprava@kragujevac.apjt.rs
Веб сајт: www.kg.ap.jt.rs
Радно време: 7.30-15.30​

Апелационо јавно тужил​аштво у Нишу

Адреса: Ниш, ул. Војводе Путника бб​
Портпарол: Мића Стаменковић
Teлефон: +381 18 506 802
Факс: +381 18 282 248
Е-mail: uprava@ni.ap.jt.rs​
Веб сајт: www.ni.ap.jt.rs
Радно време: 7.30-15.30​

Апелационо јавно тужил​аштво у Новом Саду

Адреса: Сутјеска 3, Нови Сад
Портпарол: Бранислава Вучковић
Teлефон: +381 21 487 65 21
Факс: +381 21 452 715
Е-mail: apjtns@gmail.com​
Веб сајт: www.ns.ap.jt.rs​
Радно време: 7.30-15.30​​

Виша јавна тужилаштва

Виша јавна тужилаштва су основана за подручја виших судова у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.
Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није друкчије одређено.​

Више јавно тужилаштво у Београду

Адреса: Савска 17а, Београд
Портпарол: Маја Љубичановић 
Моб: +381 63 8033803
Teлефон: +381 11 745 15 10​
Факс: +381 11 745 14 98​
Е-mail више јавно тужилаштво у Београду: vjt@bg.vi.jt.rs
Е-mail посебно одељење за високотехнолошки криминал: vtk@beograd.vtk.jt.rs​
Веб сајт више јавно тужилаштво у Београду: www.bg.vi.jt.rs​
Веб сајт посебно одељење за високотехнолошки криминал: www.beograd.vtk.jt.rs​
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Ваљеву

Адреса: Вука Караџића 5, Ваљево
Портпарол: Ирена Радивојевић​
Teлефон: +381 14 295 740; +381 14 295 748;
Факс: +381 14 295 741
Е-mail: visejtva@mts.rs​
Веб сајт: www.vavi.jtrs.rs
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Врању

Адреса: Ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.1​
Портпарол: Лепосава Јовчић
Teлефон: +381 17 422 133
Факс: +381 17 400 622
Е-mail: tehnicki.sekretar@vr.vi.jt.rs ​
Веб сајт: www.vjt-vranje.org.rs
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Зајечару

Адреса: Генерала Гамбете ББ, 19000 Зајечар
Портпарол: Соња Милићевић
Teлефон: +381 19 442 180
Факс: +381 19 442 180
Е-mail: vjtzajecar@gmail.com​
Веб сајт: www.zavi.jtrs.rs
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Зрењанину

Адреса: Кеј 2. октобра 1, Зрењанин
Портпарол: Душанка Ђорђевић
Teлефон: +381 23 563 684
Факс: +381 23 562 140
Е-mail: vjtuzilastvo.zr@gmail.com
Веб сајт: www.zr.vi.jt.rs
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Јагодини

Адреса: Књегиње Милице 86, Јагодина​
Портпарол: ЗВЈТ Ненад Нецић
Teлефон: +381 35 221 801
Факс: +381 35 221 363
Е-mail: 
uprava@jagodina.vjt.rs​
Веб сајт: www.javi.jtrs.rs​
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Крагујевцу

Адреса: Трг војводе Радомира Путника 4, Крагујевац
Портпарол: Весна Ђорђевић
Teлефон: +381 34 352 859
Факс: +381 34 352 859
Е-mail: uprava@kragujevac.vjt.rs
Веб сајт: www.​kgvi.jtrs.rs​
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Краљеву

Адреса: Карађорђева 5, Краљево
Портпарол: Мајда Ракић
Teлефон: +381 36 323 399
Факс: +381 36 314 016
Е-mail: uprava@kraljevo.vjt.rs
Веб сајт: www.kvvi.jtrs.rs​
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Крушевцу

Адреса: Трг косовских јунака 3, Крушевац​
Портпарол: Ивана Милосављевић
Teлефон: +381 37 413 681
Факс: +381 37 413 617
Е-mail: visetuzks@gmail.com​
Веб сајт: www.ks.vi.jt.rs
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Лесковцу

Адреса: Пана Ђукића 13, Лесковац
Портпарол: Маријана Шмелцеровић
Teлефон: +381 16 253 810
Факс: +381 16 253 810
Е-mail: vjtleskovac@gmail.com
Веб сајт: ​
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Неготину

Адреса: Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин
Портпарол: Ксенија Бранковић
Teлефон: +381 64 881 94 32
Факс: +381 19 542 364
Е-mail: vjtnegotin@mts.rs
Веб сајт: 
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Нишу

Адреса: Вождова 23, Ниш​
Портпарол: тужилачки помоћник Борислав Радоњић
Teлефон: +381 18 504 175
Факс: +381 18 527 689
Е-mail: uprava@ni.vi.jt.rs​
Веб сајт: www.ni.vi.jt.rs
Радно време: 7.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Новом Пазару

Адреса: Житни трг бб, 36300 Нови Пазар
Портпарол: Асмир Меховић
Teлефон: +381 20 313 983
Факс: +381 20 331 821
Е-mail: vjtnovipazar@gmail.com​
Веб сајт: ​www.np.vi.jt.rs
Радно време: 8​.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Новом Саду

Адреса: Сутјеска бр.3, 21000 Нови Сад
Портпарол: Зоран Јаковљевић
Teлефон: +381 21 487 64 44
Факс: +381 21 661 49 49
Е-mail: vjtns@ns.vi.jt.rs​
Веб сајт: www.ns.vi.jt.rs
Радно време: ​

Више јавно тужилаштво у Новом Саду - Посебно одељење

Адреса: 
Портпарол: Мирјана Пековић
Teлефон: +381 21 487 64 44
Факс: +381 21 661 49 49​
Е-mail: vjtns@ns.vi.jt.rs
Веб сајт: www.ns.vi.jt.rs
Радно време: 

Више јавно тужилаштво​ у Панчеву

Адреса: Војводе Радомира Путника 13-15, Панчево
Портпарол: Милош Дејановић
Teлефон: +381 13 345 482
Факс: +381 13 345 482
Е-mail: vjtpancevo@pa.vi.jt.rs
Веб сајт: ​нема
Радно време: 7​.30-15.30​

Више јавно тужилаштво у Пироту

Адреса: Српских владара 126-а, Пирот
Портпарол: Анита Георгијев
Teлефон: +381 10 322 441
Факс: +381 10 322 441

Е-mail: uprava@pi.vi.jt.rs
Веб сајт: www.pi.vi.jt.rs
Радно време: ​7​.30-15.30

Више јавно тужилаштво у Пожаревцу

Адреса: Јована Шербановића 4, Пожаревац
Портпарол: виши тужилачки сарадник Наташа Петровић​
Teлефон: +381 12 523 789
Факс: +381 12 523 789
Е-mail: uprava@po.vi.jt.rs​
Веб сајт: 
Радно време: 7​.30-15.30

Више јавно тужилаштво​ у Прокупљу

Адреса: 21. Српске дивизије 1, Прокупље
Портпарол: Анита Георгијев
Teлефон: +381 64 837 98 49
Факс: +381 27 321 612
Е-mail: vjtprokuplje2@ptt.rs​
Веб сајт: ​www.pk.vi.jt.rs
Радно време: 8​.30-15.30​​

Више јавно тужилаштво у Смедереву

Адреса: Трг Републике 2, Смедерево
Портпарол: Оливера Милојевић
Teлефон: +381 26 621 514
Факс: +381 26 613 454

Е-mail: vtsmederevo@gmail.com
Веб сајт: www.sdvi.jtrs.rs​
Радно време: ​7​.30-15.30

Више јавно тужилаштво у Сомбору

Адреса: Његошева бр.4, 25000 Сомбор
Портпарол: Дарко Кулић
Teлефон: +381 25 412 271
Факс: +381 25 434 370
Е-mail: visejtsombor@sbb.rs​
Веб сајт: www.sovi.jtrs.rs
Радно време: 7​.30-15.30

Више јавно тужилаштво​ у Сремској Митровици

Адреса: Трг светог Димитрија број 39, Сремска Митровица
Портпарол: ЗВЈТ Драгиња Лукић Ћирић
Teлефон: +381 22 600 161
Факс: +381 22 600 162
Е-mail: visejtsm@gmail.com
Веб сајт: ​у изради​
Радно време: 7​.30-15.30​​

Више јавно тужилаштво у Суботици

Адреса: Сенћански пут 1, Суботица
Портпарол: Јелена Црнковић
Teлефон: +381 24 558 261
Факс: +381 24 526 164

Е-mail: vjtsubotica@gmail.com
Веб сајт: www.su.vi.jt.rs
Радно време: ​7​.30-15.30

Више јавно тужилаштво у Ужицу

Адреса: Наде Матић 6, Ужице
Портпарол: немамо
Teлефон: +381 31 512 936
Факс: +381 31 512 936
Е-mail: visejt.uzice@gmail.com
Веб сајт: у изради
Радно време: 7​.30-15.30

Више јавно тужилаштво​ у Чачку

Адреса: Цара Душана 6, Чачак
Портпарол: Биљана Спалевић
Teлефон: +381 32 322 024; +381 32 322 269
Факс: +381  32 322 024; +381 32 322 269
Е-mail: vjtca@eunet.rs
Веб сајт: ​www.vjtca.yunethosting.rs​
Радно време: 7​.30-15.30​​

Више јавно тужилаштво​ у Шапцу

Адреса: Господар Јевремова 6, Шабац
Портпарол: Зоран Обрадовић и Милан Милутиновић 
Teлефон: +381 15 304 915; +381 15 304 916
Факс: +381  15 304 915
Е-mail: vjtsabac@mts.rs
Веб сајт: ​у изради
Радно време: 7​.30-15.30​​​

Основна јавна тужилаштва

Основна јавна тужилаштва су основана за подручја једног или више основних  судова у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Стварна надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није друкчије одређено.

Прво основно јавно тужилаштво у Београду

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића бр.104, 11070 Нови Београд
Портпарол: Александра Ђенадић​
Teлефон: +381 11 635 44 37
Факс: +381 11 668 25 21
Е-mail: tuzilastvo@prvo.os.jt.rs​
Веб сајт: www.prvo.os.jt.rs​
Радно време: 7​.30-15.30

Друго основно јавно тужилаштво у Београду

Адреса: Катанићева 15, Београд
Портпарол: заменик јавног тужиоца Милица Љубичић
Teлефон: +381 11 635 47 45
Факс: +381  11 635 49 49
Е-mail: tuzilastvo@drugo.os.jt.rs
Веб сајт: ​www.drugo.os.jt.rs​
Радно време: 7​.30-15.30​​

Треће основно јавно тужилаштво​ у Београду

Адреса: Булевар Михајла Пупина 16, Београд
Портпарол: Иван Марковић 
Teлефон: +381 11 201 82 97
Факс: +381  11 269 11 27
Е-mail: tuzilastvo@trece.os.jt.rs
Веб сајт:
Радно време: 7​.30-15.30​​​

Основно јавно тужилаштво у Алексинцу

Адреса: Књаза Милоша 50, Алексинац
Портпарол: нема
Teлефон: +381 18 804 635
Факс: +381 18 804 333
Е-mail: ojtaleksinac@gmail.com; ojtaleksinac@mts.rs
Веб сајт: www.alos.jtrs.rs​
Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Аранђеловцу

Адреса: Књаза Милоша 102, Аранђеловац
Портпарол: Заменик ОЈТ Александра Милетић
Teлефон: +381 65 832 43 26
Факс: +381  34 726 047
Е-mail: uprava@arandjelovac.ojt.rs
Веб сајт:  
Радно време: 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Бачкој Паланци

Адреса: Краља Петра I 18, Бачка Паланка
Портпарол: заменик јавног тужиоца Ана- Марија Вулић
Teлефон: +381 21 752 172
Факс: +381  21 752 173
Е-mail: ojtbp@ns.vi.jt.rs​
Веб сајт: www.bp.os.jt.rs
Радно време: 7​.30-15.30​​​

Основно јавно тужилаштво у Бечеју

Адреса: Главна бр. 6, Бечеј
Портпарол: Пакаи Михаљ
Teлефон: +381 21 691 92 42
Факс: +381 21 691 92 65
Е-mail: ojtbecej@mts.rs
Веб сајт: у изради
Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Бору

Адреса: Моше Пијаде бр. 3, Бор
Портпарол: ИВАН СТОЈАНОВИЋ
Teлефон: +381 30 422 290
Факс: +381  30 422 290
Е-mail: ojt.bor@mts.rs
Веб сајт:  www.boos.jtrs.rs
Радно време: 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Брусу

Адреса: Мике Ђорђевића бб, Брус
Портпарол: Милан Михајловић
Teлефон: +381 64 831 19 00; +381 37 826 082
Факс: +381  37 826 081
Е-mail: ojtbrus@mts.rs
Веб сајт: ​
Радно време: 7​.30-15.30​​​

Основно јавно тужилаштво у Ваљеву

Адреса: Вука Караџића 5, Ваљево
Портпарол: МИЛОШ МИРКОВИЋ, заменик ОЈТ
Teлефон: +381 14 221 674
Факс: +381 14 295 721
Е-mail: osjtva@mts.rs
Веб сајт: www.osjtva.rs​
Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Великој Плани

Адреса: Момира Гајића бр.7, 11320 Велика Плана
Портпарол: Невена Арсић
Teлефон: +381 26 514 050
Факс: +381  26 513 193
Е-mail: otvp2014@gmail.com
Веб сајт:  www.vpos.jtrs.rs​
Радно време: 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Великом Градишту

Адреса: Житни трг 1, Велико Градиште, 12220
Портпарол: Бобан Новаковић
Teлефон: +381 12 661 220
Факс: +381  12 661 220
Е-mail: ojtvg@mts.rs​
Веб сајт: ​
www.ojtvg.rs
Радно време: 7​.30-15.30​​​

Основно јавно тужилаштво у Владичином Хану

Адреса: Светосавска 1, Владичин Хан
Портпарол: Анита Стојковић
Teлефон: +381 17 471 414
Факс: +381 17 471 474
Е-mail: ojtvlhan@gmail.com​
Веб сајт: www.vhos.jtrs.rs​
Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Врању

Адреса: Стефана првовенчаног 1, Врање
Портпарол: ДАВИДОВИЋ БРАТИСЛАВ
Teлефон: +381 17 423 834
Факс: +381  17 423 981
Е-mail: ojtvranje@gmail.com​
Веб сајт:  www.vros.jtrs.rs
Радно време: 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Врбасу

Адреса: Палих бораца 9-ц, Врбас
Портпарол: Заменик ОЈТ у Врбасу Јасмина Ђуровић
Teлефон: +381 21 704 114
Факс: +381  21 704 114
Е-mail: osnovnojtvrbas@mts.rs
Веб сајт: ​www.vbos.jtrs.rs​
Радно време: 7​.30-15.30​​​

Основно јавно тужилаштво у Вршцу

Адреса: Жарка Зрењанина 38, Вршац
Портпарол: Лекић Александра
Teлефон: +381 13 839 878; +381 65 832 48 29 
Факс: +381 13 839 878
Е-mail: ojtvrsac@gmail.com
Веб сајт: 
Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Горњем Милановцу

Адреса: Кнеза Александра Карађорђевића бр.29, 32300 Горњи Милановац
Портпарол: Јелена Томовић
Teлефон: +381 64 362 23 98; +381 32 710 672
Факс: +381  32 710 672
Е-mail: ojtgm@mts.rs​
Веб сајт:  www.gmos.jtrs.rs
Радно време: 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Деспотовцу

Адреса: Савез бораца 71, Деспотовац
Портпарол: Ивана Недељковић
Teлефон: +381 64 832 84 68
Факс: +381  35 611 018
Е-mail: uprava@despotovac.ojt.rs
Веб сајт:  ​
Радно време: 7​.30-15.30​​​

Основно јавно тужилаштво у Зајечару

Адреса: Трг ослобођења бб, Зајечар
Портпарол: Гордана Милинковић Секулић
Teлефон Седиште: +381 19 422 131,  
Teлефон Одељење у Књажевцу: +381 19 730 343
Факс Седиште: +381 19 422 131,  
Факс Одељење у Књажевцу: +381 19 730 343​
Е-mail Седиште: ojtzajecar@gmail.com
Е-mail Одељење у Књажевцу: ojtz.odknjazevac@gmail.com​
Веб сајт: www.zaos.jtrs.rs
Радно време: Пон - Пет 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Зрењанину

Адреса: Кеј 2. октобра 1, Зрењанин
Портпарол: Драгана Мојсин,заменик јавног тужиоца
Teлефон: +381 23 564 251
Факс: +381 23 564 251
Е-mail: ojtzrracun@gmail.com; ojtzrracun@ptt.rs​
Веб сајт:  www.zr.os.jt.rs
Радно време: 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Јагодини

Адреса: Књегиње Милице бр.15, 35000 Јагодина
Портпарол: Јелена Лазаревић
Teлефон: +381 35 242 539; +381 64 881 93 00
Факс: +381  35 242 539
Е-mail: uprava@jagodina.ojt.rs
Веб сајт:  ​www.jaos.jtrs.rs
Радно време: 

Основно јавно тужилаштво у Кикинди

Адреса: Светозара Милетића 1, Кикинда
Портпарол: Мирков Жељко
Teлефон: +381 230 422 307
Факс: +381 230 422 307
Е-mail: tuzilastvokikinda@open.telekom.rs
Веб сајт: www.ki.os.jt.rs
Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Крагујевцу

Адреса: Трг војводе Радомира Путника 4, Крагујевац
Портпарол: Гордана Стриковић
Teлефон: +381 34 332 440
Факс: +381  34 332 440
Е-mail: uprava@kragujevac.ojt.rs
Веб сајт: 
Радно време: 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Краљеву

Адреса: Пљакина бр.4, 36000 Краљево
Портпарол: Бојана Максимовић
Teлефон: +381 36 321 793
Факс: +381  36 321 793
Е-mail: opjtkv@ptt.rs​
Веб сајт:  ​www.kvos.jtrs.rs
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Крушевцу

Адреса: Трг косовских јунака 3, Крушевац
Портпарол: Саша Аврамовић
Teлефон: +381 64 832 42 57
Факс: +381 37 430 619
Е-mail: osnovnotuzks@gmail.com
Веб сајт: www.ks.os.jt.rs
Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Куршумлији

Адреса: ул. Палих бораца бр. 29, Куршумлија​
Портпарол: Биљана Милосављевић
Teлефон: +381 27 381 047
Факс: +381  27 381 047
Е-mail: ojtkursumlija1@gmail.com
Веб сајт:  
Радно време: радним даном 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Лазаревцу

Адреса: Карађорђева 19, Лазаревац​
Портпарол: Јасмина Крштенић
Teлефон: +381 11 812 26 25
Факс: +381  11 812 26 25
Е-mail: uprava@la.os.jt.rs​
Веб сајт:  ​
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Лебану

Адреса: Цара Душана 118, Лебане
Портпарол: Јелена Сучевић - заменик ј.т.
Teлефон: +381 16 846 351
Факс: +381 16 846 351
Е-mail: tuzilastvolebane@gmail.com
Веб сајт: 
www.tuzilastvolebane.rswww.lbos.jtrs.rs​
Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Лесковцу

Адреса: Косте Стаменковића 16, Лесковац​
Портпарол: 
Заменик јавног тужиоца Марина Кецојевић​
Teлефон: +381 
16 235 761; +381 16 251 792
Факс: +381  16 235 761; +381 16 251 792
Е-mail: ojtleskovac@open.telekom.rs​
Веб сајт:  www.leos.jtrs.rs​
Радно време: радним даном 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Лозници

Адреса: Јована Цвијића бб, Лозница
Портпарол: БОЈАНА ТЕШИЋ МАРИЧИЋ
Teлефон: +381 15 882 356
Факс: +381  15 882 356
Е-mail: osnovnotuz-loznica@mts.rs​
Веб сајт:  www.​loos.jtrs.rs
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Мионици

Адреса: Војводе Мишића 28, Мионица​
Портпарол: Невена Лугоња
Teлефон: +381 14 342 22 33
Факс: +381 14 342 22 33
Е-mail: osjtmio@mts.rs
Веб сајт: 

Радно време: 

Основно јавно тужилаштво у Младеновцу

Адреса: Краља Александра Обреновића 76, Младеновац
Портпарол: 
јавни тужилац, мр Иван Конатар
Teлефон: +381 
11 824 41 45
Факс: +381  11 823 00 73
Е-mail: ojtmladenovac@ml.os.jt.rs​
Веб сајт:  www.ml.os.jt.rs​
Радно време: Пон - Пет​ 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Неготину

Адреса: Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин
Портпарол: Марина Дебељак
Teлефон: +381 19 542 139; +381 64 881 94 45
Факс: +381  19 542 137
Е-mail: ojt-negotin@hotmail.com
Веб сајт:  
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Нишу

Адреса: Вождова 23, Ниш
Портпарол: Заменик Основног јавног тужиоца Иван Марковић
Teлефон: +381 18 504 129
Факс: +381 18 504 132
Е-mail: uprava@ni.os.jt.rs
Веб сајт: www.ni.os.jt.rs​

Радно време: 24/7/365

Основно јавно тужилаштво у Новом Пазару

Адреса: Житни трг бб, Нови Пазар
Портпарол: 
Самир Бакић
Teлефон: +381 
64 832 41 89
Факс: +381  20 312 129
Е-mail: ojtnovipazar@gmail.com​
Веб сајт:  
Радно време: Пон - Пет​ 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Новом Саду

Адреса: Сутјеска бр.3, 21101 Нови Сад
Портпарол: Станислава Коларски,заменик ЈТ
Teлефон: +381 21 487 63 50
Факс: +381  21 661 14 29
Е-mail: ojtns@eunet.rs​
Веб сајт:  www.ns.os.jt.rs​
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Обреновцу

Адреса: Александра Аце Симовића 9-а, Обреновац
Портпарол: Данијела Синђелић
Teлефон: +381 11 872 24 82
Факс: +381 11 872 24 82
Е-mail: danijela.sindjelic@ob.os.jt.rs
Веб сајт: www.ob.os.jt.rs

Радно време: 7​.30-15.30

Основно јавно тужилаштво у Панчеву

Адреса: Војводе Радомира Путника 13-15, Панчево
Портпарол: 
Виши туж.пом. Јелена Самуилов
Teлефон: +381 
13 352 609
Факс: +381  13 352 609
Е-mail: ojtpancevo@pa.os.jt.rs​
Веб сајт:  
Радно време: 7​.30-15.30​​
Радно време са странкама: 8​.30-14.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Параћину

Адреса: Мајора Мариа 1, Параћин
Портпарол: Данијела Синђелић
Teлефон: +381 35 563 332
Факс: +381  35 563 332
Е-mail: tuzilastvopn@open.telekom.rs
Веб сајт:  у изради
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Петровацу на Млави

Адреса: Српских владара бр.159, Петровац на Млави​
Портпарол: Марко Динић
Teлефон: +381 12 326 081; +381 64 882 53 46
Факс: +381 12 326 081
Е-mail: tuzilastvo.petrovac@gmail.com​
Веб сајт: 

Радно време: 7​.30-15.30​

Основно јавно тужилаштво у Пироту

Адреса: Српских владара 126-а, Пирот​
Портпарол: 
Mарија Рангелов
Teлефон: +381 
64 8513 685
Факс: +381  10 342 256
Е-mail: osnovnotuzilastvo.pi@mts.rs
Веб сајт:  
Радно време: 7​.30-15.30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Пожаревцу

Адреса: Јована Шербановића 4, Пожаревац
Портпарол: Заменик јавног тужиоца Владанка Пантић
Teлефон: +381 12 531 015
Факс: +381  12 531 018
Е-mail: ojtpozarevac@gmail.com​
Веб сајт:  www.ojtpozarevac.com
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Пожеги

Адреса: Уче Димитријевића 6, Пожега​
Портпарол: Александар Ђорђевић
Teлефон: +381 31 811 135
Факс: +381 31 811 135
Е-mail: ojtpozega@mts.rs​
Веб сајт: www.pz.os.jt.rs

Радно време: 7​.30-15.30​

Основно јавно тужилаштво у Пријепољу

Адреса: Валтерова бб, Пријепоље​​
Портпарол: 
зам.јав.туж. Јасминка Бошковић
Teлефон: +381 
33 712 280
Факс: +381  33 712 280
Е-mail: ojtprijep@mts.rs
Веб сајт:  
Радно време: 

Одељење у Прибоју

Адреса:
Портпарол​зам.јав.туж.​ Jasminka Bošković
Teлефон+381 33 24 45 620
Факс: ​​+381 33 24 45 620
E-mail: ojtprijep1@mts.rs
​​Веб сајт
Радно време07:30 - 15:30​​​​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво​ у Прокупљу

Адреса: ПРОКУПЉЕ, 21 СРПСКЕ ДИВИЗИЈЕ 1
Портпарол: Јелена Бошковић
Teлефон: +381 27 321 703
Факс: +381  27 327 928
Е-mail: ojtprokuplje@mts.rs
Веб сајт:  
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Рашки

Адреса: Ратка Луковића 23, Рашка​
Портпарол: 
Наташа Илић
Teлефон: +381 
36 739 230
Факс: +381  36 739 230
Е-mail: ojtraska14@gmail.com​
Веб сајт: www.raos.jtrs.rs
Радно време: 07:30 - 15:30​

Основно јавно тужилаштво у Руми

Адреса:​​Железничка 10, Рума
Портпарол​Виши туж.сарадник Марко Марковић 
Teлефон+381 22 470 148; +381 64 552 44 18
Факс: ​​+381 22 470 148
​​Веб сајтwww.ojtruma.rs
Радно време07:30 - 15:30​​​​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво​ у Сенти

Адреса: Сента, Главни трг бр 2.
Портпарол: мр Мирко Гашовић
Teлефон: +381 24 811 511
Факс: +381  24 811 511
Е-mail: ojtsenta@gmail.com
Веб сајт:  www.se.os.jt.rs​​
Радно време: 7​.30-15.30​​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво у Смедереву

Адреса: Омладинска 1, Смедерево
Портпарол: 
Александар Голе
Teлефон: +381 
26 462 21 40
Факс: 
Е-mail: otsmederevo@gmail.com
Веб сајт: 
Радно време: 07:30 - 15:30​

Основно јавно тужилаштво у Сомбору

Адреса:​​Његошева 4, Сомбор
Портпарол​Јелена Милић
Teлефон+381 25 412 558
Факс: ​​+381 25 421 026
​​Веб сајтwww.soos.jtrs.rs
Радно време07:30 - 15:30​​​​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво​ у Сремској Митровици

Адреса: Светог Димитрија 39, Сремска Митровица
Портпарол: 
Teлефон: +381 22 600 164
Факс: 
Е-mail: osnovnojtsm@ptt.rs
Веб сајт:  
Радно време: 

Основно јавно тужилаштво у Старој Пазови

Адреса: Светосавска 6, Стара Пазова
Портпарол: 
Анђелка Савић
Teлефон: +381 
22 312 053
Факс: +381 22 317 101
Е-mail: ojts.p@mts.rs
Веб сајт: 
Радно време: 07:30 - 15:30​

Основно јавно тужилаштво у Суботици

Адреса:​​Сенћански пут 1, Суботица
Портпарол​Јована Маравић
Teлефон+381 24 558 488
Факс: ​​+381 24 553 882
​​Веб сајтwww.su.os.jt.rs
Радно време07:30 - 15:30​​​​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво​ у Трстенику

Адреса: Др Милуновића бб, Трстеник
Портпарол: Иван Бзенић
Teлефон: +381 37 716 032
Факс: +381 37 716 032
Е-mail: ojttrstenik@gmail.com
Веб сајт:  
Радно време:​ 07:30 - 15:30​

Основно јавно тужилаштво у Убу

Адреса: Краља Петра ослободиоца 60-а/1, Уб
Портпарол: 
Ђуро Стевић
Teлефон: +381 
14 412 492
Факс: +381 14 412 493
Е-mail: оsjtub@gmail.com​
Веб сајт: 
Радно време: 07:30 - 15:30​

Основно јавно тужилаштво у Ужицу

Адреса:​​Наде Матић 6, Ужице
ПортпаролВладимир Бошковић​
Teлефон+381 31 514 248
Факс: ​​+381 31 514 009
​​Веб сајт
Радно време07:30 - 15:30​​​​​​​​​​

Основно јавно тужилаштво​ у Чачку

Адреса: Цара Душана 8/1, Чачак
Портпарол: Владимир Перишић
Teлефон: +381 32 323 161
Факс: +381 32 322 243
Е-mail: ojtca@eunet.rs
Веб сајт:  
Радно време:​ 07:30 - 16:30​​

Основно јавно тужилаштво​ у Шапцу

Адреса: Карађорђева 25, Шабац
Портпарол: Александар Протић
Teлефон: +381 15 354 616 
Факс: +381 15 354 616
Е-mail: ojtsabac@gmail.com​
Веб сајт:   sa.os.jt.rs
Радно време:​ 07:30 - 15:30​​​​​​​​​​
sud

©