Прекршајни суд у Новом Саду

​ 

Адреса: Булевар ослобођења 58, Нови Сад
Председник суда: Каменко Козарски
Телефон: 021/4896-100 
Факс: 021/4896-132
E-mail: prek.sud.ns@gmail.com 
Радно време: 07:30 - 15:30
Радно време са странкама: 08:00 - 15:00

Информатор о раду

Одељење суда у Врбасу
Адреса: Палих бораца 9/ц, Врбас
Телефон и факс: 021/703-063

Одељење суда у Беочину
Адреса: Светосавска бб, Беочин
Телефон и факс: 021/870-482

Одељење суда у Тителу
Адреса: Главна 14, Тител
Телефон и факс: 021/2960-092​

sud

©