Прекршајни суд у Неготину

​ 

Адреса: Краљевића Марка бр. 2, Неготин
Председник суда: Љубица Маринковић
Телефон:
Централа: 019/542-864
Председница: 019/570-240
Факс: 019/544-887
Е-mail: prekrsajingt@open.telekom.rs 
Веб сајт: www.ne.pk.sud.rs 
Рад са странкама: 07:30 - 15:30

Одељење суда у Кладову
Адреса: Краља Александра 35, 19320 Кладово
Телефон: 019/801-205
Писарница: 019/800-038​

Одељење суда Мајданпеку
Адреса: Трг ослобођења бб, 19250 Мајданпек
Телефон: 030/581-885​​

sud

©