Privredni sud u Beogradu

 

Adresa: Masarikova br. 2, Beograd
Predsednik suda: Jovan Jovanović
Telefon: 
Centrala: 011/2060-000
Sudska uprava: 011/2060-117
Sekretar suda: 011/2060-120​
Faks: 011/2060-094
E-mail: uprava@bg.pr.sud.rs
Radno vreme: 07:30 – 15:30​

sud

©