Prekršajni sud u Aranđelovcu

 
Adresa: ul. Knjaza Miloša br. 102, 34300 Aranđelovac
Predsednik suda: Marica Milovanović
Telefon i faks: 034/723-908
E-mail: uprava@ar.pk.sud.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30
​ 
Odeljenje prekršajnog suda u Topoli
Adresa: ul. Bulevar Kralja Aleksandra I br. 19, 34310 Topola
Telefon i faks: 034/6811-80
E-mail: topola@ar.pk.sud.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​
sud

©