Привредни суд у Лесковцу

 

Адреса: ул. Булевар ослобођења бр. 216000 Лесковац
Председник суда: Веселинка Јеремић​
Телефон:
 016/230-502
Факс: 016/243-209
E-mail: uprava@le.pr.sud.rs
Веб сајт:  www.le.pr.sud.rs
Банковни рачун:
Судске таксе: 840-29701845-54
Депозитни рачун: 840-304802-44
Пријем писмена и рад са странкама: 07:30 – 15:30

Судска јединица у Врању
Адреса: ул. Стефана Првовенчаног бр. 1, 17500 Врање
Телефон и факс: 017/422-359
Пријем писмена: 07:30 - 15:30
Рад са странкама: 10:00 – 13:00​​

sud

©