Привредни суд у Новом Саду

​ 

Адреса: Сутјеска 3, 21101 Нови Сад
Председник суда: Гордана Ристић

Судска управа – телефон: 021/4876-201

E-mail: prijem.poste@ns.pr.sud.rs  

Веб сајт: www.ns.pr.sud.rs

Секретар суда и ПР: Слободанка Љепић
Телефон: 021/4876-205
E-mail: slobodanka.ljepic@ns.pr.sud.rs
Извршна писарницa: 021/4876-130
Парнична писарницa: 021/4876-115
Стечајна писарницa: 021/4876-100 локал 8150 ​

 
Банковни рачун: 840-29703845-68
Казне и трошкови поступка:
Број жиро рачуна: 840-29686845-46
Позив на број: 97 92-223-106399480
Судске таксе:
Број жиро рачуна: 840-29703845-68
Позив на број: 97 92-223-106399480
Депозит:
Број жиро рачуна: 840-306802-58
Позив на број: 97 92-223-106399480
Радно време: 07:30 - 15:30
Рад са странкама: 08:00 - 13:00​​

sud

©