Привредни суд у Новом Саду

​ 

Адреса: Сутјеска 3, 21000 Нови Сад
Председник суда: Гордана Ристић​
ПР: Лидија Чобановић
Телефон: 021/4876-205, 064/8559-543
E-mail: 
lidija.cobanovic@ns.pr.sud.rs​ 
Веб сајт: www.ns.pr.sud.rs
Телефон: 021/4876-201, 021/4876-205
Извршна писарницa: 021/4876-112
Парнична писарницa: 021/4876-115​
Стечајна писарницa: 021/4876-100 локал 8150​
E-mail: uprava@ns.pr.sud.rs 
Банковни рачун: 840-29703845-68
Казне и трошкови поступка:
Број жиро рачуна: 840-29686845-46
Позив на број: 97 92-223-106399480
Судске таксе:
Број жиро рачуна: 840-29703845-68
Позив на број: 97 92-223-106399480
Депозит:
Број жиро рачуна: 840-306802-58
Позив на број: 97 92-223-106399480
Радно време: 07:30 - 15:30
Рад са странкама: 08:00 - 13:00​​

sud

©