Прекршајни суд у Руми

​ 

Адреса: Железничка бр. 13, 22400 Рума
Председник суда: Марија Гмизић
Телефон и факс: 022/474-324
Е-mail: 
prekrsajiruma@orion.rs  
izvrsenjeruma1@gmail.com
Радно време Прекршајног суда у Руми је од 07:30 до 15:30 часова радним данима, а после радног времена, суботом, недељом и државним празницима организована је приправност судија.

Одељење у Старој Пазови
Адреса: Ћирила и Методија бр. 18, 22300 Стара Пазова 
Телефон и факс: 022/310-309
Е-mail: oozpstpazova@open.telekom.rs

Одељење у Инђији
Адреса: Дунавска бр. 2, 22320 Инђија 
Телефон и факс: 022/560-741
Е-mail: prekrsaji@indjija.net

Одељење у Пећинцима
Адреса: Школска бр. 5, 22410 Пећинци
Телефон: 022/2436-025
Факс: 022/436-874
Е-mail: oozp.pecinci@gmail.com ​
Одељење у Иригу
Адреса: Николе Тесле бр. 4, 22406 Ириг
Телефон и факс: 022/461-274
Е-mail: prekrsajiirig@gmail.com  ​

sud

©