Прекршајни суд у Вршцу

​ 

Адреса: Васка Попе бр. 7, Вршац
​​Председник суда: Мила Вејин​
Телефон: 013/836-433
Факс: 013/832-227
Е-mail: prekrsajnisudvrsac@live.com
Радно време: 07:30 – 15:30
Странке могу предати писмена и добити потребне ​информације у писарници Суда, у току радног времена.

Одељење у Белој Цркви
Адреса: Цвијићева б.б.,26340
Телефон и факс: 013/851-566
Е-mail: sprekbc@gmail.com

Одељење у Пландишту
Адреса: Војводе Путника бр. 53
Телефон и факс: 013/861-160
Е-mail: ​prekrsajplandiste@hemonet.com

sud

©