Привредни суд у Крагујевцу
 

Адреса суда: Трг слободе бр. 3 (V спрат зграде органа градске управе)
Председник суда: Бранислав Јововић
Телефон: 
Судска управа - Председник суда: 034/335-602, 034/335-644
Секретар суда: 034/306-263​
Управитељ писарнице: 034/306-250
Одељење извршења: 034/306-247, 306-249
Рачуноводство: 034/306-252
Е-mail: uprava@kg.pr.sud.rs
Веб сајт: www.kg.pr.sud.rs 
Редован рачун: 840-1024621-98
Судске таксе: 840-29700845-47
Депозит: 840-303802-37
Казне и трошкови: 840-743221843-73 - позив на бр. 48-049
Трошкове кривичног поступка и паушал код судова: 8​40-743122843-59 - позив на бр. 48-049
Вршилац функције председника суда прима странке средом од 11:00 до 13:00 часова, уз претходну најаву административно техничком секретару суда непосредно или телефоном на број 034/335-602.

Судска јединица у Јагодини
Адреса: ул. Кнегиње Милице бр. 15, Јагодина
Телефон и факс: 035/222-721
Радно време: 07:30 до 15:30

sud

©