Привредни суд у Нишу

​ 

Адреса: Светосавска 7а, Ниш
Председник суда: ​Снежана Пантић​
Телефон: 018/522-130, 018/520-451​
Секретар суда: 018/522-130, 520-451 локал 1
Управитељ писарнице: 018/522-130, 520-451 локал 112
Парнична писарница: 018/522-130, 520-451 локал 112
Извршна писарница: 018/522-130, 520-451 локал 123
Стечајна писарница: 018/522-130, 520-451 локал 124
Факс: 018/523-458
Е-mail: uprava@ni.pr.sud.rs
Веб сајт: www.ni.pr.sud.rs
Радно време: 07:30 - 15:30
Рад са странкама: 10:00 - 13:00

Судске таксе: 840-29702845-61
Депозит: 840-305802-51 
Казне и трошкови: 840-29685845-39

Председник суда прима странке средом од 10:00 до 13:00 часова, уз предходно заказивање путем телефона 018/522-130 и 520-451 локал 1, код административно-техничког секретара суда.

sud

©