Прекршајни суд у Aранђеловцу​

​ 
Адреса: ул. Књаза Милоша бр. 102, 34300 Аранђеловац
Председник суда: Марица Миловановић
Телефон и факс: 034/723-908
Е-mail: uprava@ar.pk.sud.rs
Радно време: 07:30 - 15:30
 
Одељење прекршајног суда у Тополи
Адреса: ул. Булевар Краља Александра I бр. 19, 34310 Топола
Телефон и факс: 034/6811-80​
Е-mail: topola@ar.pk.sud.rs

Радно време: 07:30 - 15:30​

sud

©