Прекршајни суд у Младеновцу

​ 

Адреса: Краља Aлександра Обреновића 76, Младеновац 
Председник суда: Драган Пешић
Телефон и факс: 011/8230-240
E-mail: prekrsajnisudmladenovac@gmail.com​

Одељење суда у Сопоту
Адреса: Космајски Трг бр. 5, Сопот
Телефон: 011/8251-028

Прекршајни суд у Младеновцу у складу са Законом о уређењу судова, отпочео је са радом 01.01.2010 године са седиштем у Младеновцу и Одељењем Суда у Сопоту.
Основна надлежност, одређена је као Суд посебне надлежности - за прекршаје, као првостепени и као другостепени, по жалбама изјављеним у поступку пред надлежним органом државне управе и обавља и друге послове одређене законом.​

sud

©