Прекршајни суд у Сенти

​ 

Адреса: Главни Трг бр. 2, 24400 Сента
Председник суда: Антун Михајловић
Телефон и факс: 024/811-580
E-mail: office@se.pk.sud.rs 
Радно време: 07:30 - 15:30 
Рад са странкама: 08:00 - 15:00

Одељење Суда у Ади
Адреса: Маршала Тита бр. 37, Ада
Телефон и факс: 024/851-137

Одељење Суда у Кањижи
Адреса: Главни трг бр. 3, Кањижа
Телефон и факс: 024/873-425

Одељење Суда у Чоки
Адреса: Потиска бр. 20, Чока
Телефон и факс: ​0230/ 471-039

sud

©