Прекршајни суд у Панчеву

​ 

Адреса: Стевана Шупљикца бб, 26101 Панчево​
Председник суда: Драшко Петровић
Телефон: 013/215-63-60
Е-mail: prekrsajnisudpancevo@gmail.com 
Веб сајт: www.prekrsajnisudpa.rs 
Рад са странкама: 07:30 - 15:30​

Одељење Суда у Алибунару
Адреса: Трг Слободе бр. 14, 26310 Алибунар
Tелефон: 013/641-265
Е-mail: sudprekalib@mts.rs

Одељење Суда у Ковачици
Адреса: Маршала Тита бр. 52, 26210 Ковачица
Tелефон: 013/661-114
Е-mail: prekkov@open.telekom.rs

Одељење Суда у Ковину
Адреса: Цара Лазара бр. 83, 26220 Ковин
Tелефон: 013/741-303
Е-mail: prekrsajnisudkovin@yahoo.rs

Одељење Суда у Опову
Адреса: Рибарска бр. 11, 26204 Опово
Tелефон: 013/681-208
Е-mail: odeljenjeopovo@gmail.com​​

sud

©