Прекршајни суд у Краљеву

​ 

Адреса: Трг Јована Сарића број 1
Председник суда: Марија Бажалац
Телефон и факс: 036/321-591 
Писарница: 036/306-116
E-mail: prekrsajnisudkv@mts.rs
Пријем странака радним даном од 07:30 до 15:30 часова.

Одељење у Врњачкој Бањи
Адреса: Крушевачка 17а, Врњачка Бања
Телефон и факс: 036/611-475​​

sud

©