Прекршајни суд у Зрењанину

 

Адреса: Житни трг бб (Пословни центар "Мала Варош"), 23001 Зрењанин
Председник суда: Мирјана Истрат
Телефон и факс: 023/525-253, 023/548-452, 023/543-259, 023/525-249
Е-mail: 
Председник: preksudzr_pr@mts.rs  
Секретаријат: preksudzr_upr@mts.rs  
Рачуноводство: preksudzr_rac@mts.rs  
ИТ сектор: ikt@zr.pk.sud.rs  
Веб сајт: www.zr.pk.sud.rs
Радно време: 07:30 - 15:30 
Писарница Прекршајног суда у Зрењанину ради са странкама сваким радним даном од 08:00 до 15:00 часова.
Разгледање списа врши се сваким радним даном од 08:00 до 15:00 часова.

Одељење суда у Житишту
Адреса: Цара Душана 15, 23210 Житиште
Tелефон: 023/821-112 
E-mail: zitiste@zr.pk.sud.rs 

Одељење суда у Новом Бечеју
Адреса: Жарка Зрењанина 5, 23272 Нови Бечеј
Tелефон: 023/771-015
E-mail: novibecej@zr.pk.sud.rs 

Одељење суда у Сечњу 
Адреса: Вожда Карађорђа 69, 23240 Сечањ 
Tелефон и факс​: 3841-047
E-mail: secanj@zr.pk.sud.rs

sud

©