Привредни суд у Пожаревцу

​ 

Адреса: ул. Јована Шербановића бр. 4, 12000 Пожаревац
Председник суда: Синиша Недељковић
Телефон: 
Управа: 012/521-652
Писарница: 012/521-654
Факс: 012/521-652
E-mail:
Управа: uprava@po.pr.sud.rs ​
Портпарол: a.gacostjepovic@po.pr.sud.rs
Веб сајт: www.po.pr.sud.rs
Радно време: 07:30 - 15:30
Пријем странака: 
Председник суда: средом од 09:00 до 12:00 часова
Писарница: сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова​

sud

©