Прекршајни суд у Пожеги

​ 

Адреса: ул. Уче Димитријевића бр. 6, Пожега
Председник суда: Горица Весовић
Број Председника суда: 031/3100-498
Централа: 031/811-254  
E-mail: prekrsajnisudpozega@gmail.com 
Време за пријем странака: `10.00 - 12.00
Број жиро рачуна за уплату судске таксе: 840- 29745845-71
Број жиро рачуна Прекршајног суда Пожега: 840-1620-21

Одељење у Косјерићу
Адреса: ул. Радише Петронијевића бр. 4, Косјерић
Телефон: 031/781-877
Факс: 031/781-877​
E-mail: ozpkosjeric@mts.rs
Странке се примају током целог радног времена.

Одељење у Ариљу
Адреса: ул. Светог Ахилија бр. 52, Ариље 
Телефон: 031/3893-288
Факс: 031/3893-288​
E-mail: prekrsajnisudarilje@mts.rs
Странке се примају у току целог радног времена.

Одељење у Ивањици
Адреса: ул. Бошка Петровића бр. 9, Ивањица
Телефон: 032/662-029, 032/661-450
Факс: 032/662-029
E-mail: prekodeljivanjica@mts.rs
Странке се примају у току целог радног времена.​​

sud

©