Upravni sud

Sedište Upravnog suda Republike Srbije je u Beogradu. Upravni sud ima odeljenja izvan sedišta suda u kojem sudi i preduzima ostale sudske radnje. Sudi u upravnim sporovima.

Оdeljenja Upravnog suda jesu:

  1. Odeljenje u Kragujevcu, za područja viših sudova u Jagodini, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Novom Pazaru, Užicu i Čačku.
  2. Odeljenje u Nišu, za područja viših sudova u Vranju, Kosovskoj Mitrovici, Leskovcu, Nišu, Prokuplju i Pirotu.
  3. Odeljenje u Novom Sadu, za područja viših sudova u Zrenjaninu, Novom Sadu, Pančevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Subotici​
 

Adresa: Nemanjina 9, Beograd
Predsednik suda​​: sudija Radojka Marinković​​
Telefon: 011/363-5174, 011/360-4606
Faks: 011/363-5285 
E-mail: kabinet@up.sud.rs 
Web sajt: www.up.sud.rs 
Prijemni šalter u sedištu suda: 07:30 - 15:30

Odeljenja suda:​

Kragujevac Adresa:

Ulica Slobode broj 4

Telefon: 034/619-6629​

Niš
Adresa: Vojvode Putnika bb
Telefon: 018/415-0092

Novi Sad
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6
Telefon: 021/661-6893​

Prekršajni apelacioni sud

Prekršajni apelacioni sud za teritoriju Republike Srbije, sa sedištem je u Beogradu. U odeljenjima izvan sedišta suda, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, takođe se sudi i preduzimaju ostale sudske radnje. Odlučuje o žalbama na odluke prekršajnih sudova.

 

Adresa: Katanićeva 15, Beograd
Predsednik suda: Leonida Popović
Portparol suda: Jasmina Pavlović
Telefon: +381 11 6352-900
Faks: +381 11 6352-900
E-mail: uprava@pkap.sud.rs  
Web sajt: www.pkap.sud.rs  
Rad sa strankama: predsednik suda Leonida Popović
Radno vreme: 07:30 - 15:30
Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik suda svakog četvrtka od 10:00 do 13:00 časova. Za davanje informacija strankama i njihovim punomoćnicima o predmetima zadužena je Gordana Despotović, upravitelj pisarnice. 

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Kragujevac

Adresa: Adresa: Kneza Mihaila 2, Kragujevac
Predsednik odeljenja u Kragujevcu: sudija Barać Dragica
Telefon: +381 34 331-938
Faks: +381 34 331-938
E-mail: visi.prek.sud.kg@gmail.com

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Niš

Adresa: Vojvode Putnika BB, Niš 
Predsednik odeljenja u Nišu: sudija Dragica Milenković
Telefon: +381 18 513-663
Faks: +381 18 282-246
E-mail: visi.prek.sud.ni@gmail.com

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Novi Sad

Adresa: Bulevar Oslobođenja 58, Novi Sad
Predsednik odeljenja u Novom Sadu: sudija Mirjana Tukar
Telefon: +381 21 4896-100
Faks: +381 21 523-440
E-mail: visi.prek.sud.ns@gmail.com

Prekršajni sudovi

Prekršajni sudovi postupaju upredmetima odnosno nadležni su za teritoriju grada i jednu ili više opština. Prekršajni sud u prvom stepenu sudi za prekršaje, ako nije nadležan organ uprave i odlučuje o žalbama na odluke organa uprave u prekršajnom postupku.

Pregled organizacije Prekršajnih sudova

 
sud

©