Apelaciona javna tužilaštva

Apelacioni javni tužilac vrši nadležnost apelac​ionog javnog tužilaštva i nadležan je da postupa pred apelacionim sudom i drugim sudovima i organima na način propisan zakonom, kao i da nadzire i usmerava osnovna i viša javna tužilaštva sa svoje teritorije, u skladu sa ovim zakonom.Sedišta apelacionih javnih tužilaštava su u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Apelacioni javni tužilac u sedištu Privrednog apelacionog suda postupa i pred tim sudom. 

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu

Sedište: Katanićeva 15, B0eograd
Portparol: Jelena Miljković Gligorijević
​Telefon: +381 11/ 635-48-94
Faks: ​+​381 11/ 635-4950
Web sajt: U izradi
Radno vreme:  07:30 - 15:30

Apelaciono javno tužilaštvo u Kragujevcu

Sedište: Kneza Mihaila br.2, Kragujevac
Portparol: Sanja Jovanović
​Telefon: +​381 34/305-250
Faks: ​+​381 34/305-250
Web sajt: www.kg.ap.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu

Sedište: Vojvode Putnika bb, Niš
Portparol: Mića Stamenković
​Telefon: +​381 18/506 - 802
Faks: ​+​381 18/282 - 248
Web sajt: www.ni.ap.jt.rs
Radno vreme:  07:30 - 15:30

Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu

Sedište: Sutjeska 3, Novi Sad
Portparol: Branislava Vučković
​Telefon: +​381 21/4876 - 521
Faks: ​+​381 21/452 - 715
Web sajt: www.ns.ap.jt.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Viša javna tužilaštva

Viša javna tužilaštva su osnovana za područja viših sudova u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.
Stvarna nadležnost javnog tužilaštva propisana je članom 14. Zakona o javnom tužilaštvu i određuje se u skladu sa odredbama zakona koje važe za utvrđivanje stvarne nadležnosti suda (Zakon o uređenju sudova) pred kojim javno tužilaštvo postupa, osim kada zakonom nije drukčije određeno.

Više javno tužilaštvo u Beogradu

Sedište: ​Savska 17a, Beograd
Portparol: Maja Ljubičanović
Е-mail: press@bg.vi.jt.rs ​​​
Mob: +381 63/8033-803
Telefon: +​381 11/745-1510​
Faks: ​+​381 11/745-14​98
E-mail: vjt@bg.vi.jt.rs
Posebno odeljenje za visokotehonološki kriminal: vtk@beograd.vtk.jt.rs​
Web sajt: www.bg.vi.jt.rs​
Web sajt odeljenja za visokotehonološki kriminal: www.beograd.vtk.jt.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Više javno tužilaštvo u Valjevu

Sedište: Vuka Karadžića 5, Valjevo
Portparol: Irena Radivojević
​Telefon: +​381 14/295 - 740
​Telefon: +​381 14/295 - 748
Faks: ​+​381 14/295 - 741
Web sajt: www.vavi.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Vranju

Sedište: Kralja Stefana Prvovenčanog br 1, Vranje
Portparol: Leposava Jovčić
​Telefon: +​381 17/422 - 133
Faks: ​+​381 17/400 - 622
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Zaječaru

Sedište: Generala Gambete bb, Zaječar
Portparol: Sonja Milićević
​Telefon: +​381 19/442 - 180
Faks: ​+​381 19/442 - 180
Web sajt: www.zavi.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu

Sedište: Kej 2. Oktobra1, Zrenjanin
Portparol: Dušanka Đorđević
​Telefon: +​381 23/563 - 684
Faks: ​+​381 23/562 - 140
Web sajt: www.zr.vi.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Jagodini

Sedište: Knjeginje Milice 86, Jagodina
Portparol: ZVJT Nenad Necić
​Telefon: +​381 35/221 - 801
Faks: ​+​381 35/221 - 363
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu

Sedište: Trg vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac
Portparol: Vesna Đorđević
​Telefon: +​381 34/352 - 859
Faks: ​+​381 35/352 - 859
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Više javno tužilaštvo u Kraljevu

Sedište: Karađorđeva 5, Kraljevo
Portparol: Majda Rakić
​Telefon: +​381 36/323 - 399
Faks: ​+​381 36/314 - 016
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

​Više javno tužilaštvo u Kruševcu

Sedište: Trg Kosovskih junaka 3, Kruševac
Portparol: Ivana Milosavljević
​Telefon: +​381 37/413 - 681
Faks: ​+​381 36/413 - 617
Web sajt: www.ks.vi.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Više javno tužilaštvo u Leskovcu

Sedište: Pana Đukića 13, Leskovac
Portparol: ​Marijana Šmelcerović
​Telefon: +​381 16/253 - 810
Faks: ​+​381 16/253 - 810
Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Više javno tužilaštvo u Negotinu

Sedište: Trg Stevana Mokranjca 1, Negotin
Portparol: ​Ksenija Branković
​Telefon: +​381 64/88 - 19 - 432
Faks: ​+​381 19/542 - 364
E-mail: vjtnegotin@mts.rs
Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Više javno tužilaštvo u Nišu

Sedište: Voždova 23, Niš
Portparol: ​Borislav Radonjić
​Telefon: +​381 18/504 - 175
Faks: ​+​381 18/527 - 689
Web sajt: www.ni.vi.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru

Sedište: Žitni trg bb, Novi Pazar
Portparol: ​Asmir Mehović
​Telefon: +​381 20/313 - 983
Faks: +​381 20/331 - 821
Web sajt: www.np.vi.jt.rs
Radno vreme: 08:30 - 15:30

​​
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

Sedište: Sutjeska br. 3, Novi Sad
Portparol: ​Zoran Jakovljević
​Telefon: +​381 21/4876 - 444
Faks: ​+​381 21/66 - 14 - 949
Web sajt: www.ns.vi.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30

VJT NS - Posebno odeljenje

Sedište: Sutjeska br. 3, Novi Sad
Portparol: ​Mirjana Peković
​Telefon: +​381 21/4876 - 444
Faks: ​+​381 21/66 - 14 - 949
E-mail: vjtns@ns.vi.jt.rs
Web sajt: www.ns.vi.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Više javno tužilaštvo u Pančevu

Sedište: Vojvode Radomira Putnika 13 - 15, Pančevo
Portparol: ​Miloš Dejanović
​Telefon: +​381 13/345 - 482
Faks: ​+​381 13/345 - 482
Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Više javno tužilaštvo u Pirotu

Sedište: ​Srpskih vladara 126-a, Pirot
Portparol: ​Anita Georgijev
​Telefon: +​381 10/322 - 441
Faks: ​+​381 10/322 - 441
E-mail: uprava@pi.vi.jt.rs
Web sajt: www.pi.vi.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Više javno tužilaštvo u Požarevcu

Sedište: ​Jovana Šerbanovića 4, Požarevac
Portparol: ​Milena Radosavljević
​Telefon: +​381 12/523 - 789
Faks: ​+​381 12/523 - 789
Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Više javno tužilaštvo u Prokuplju

Sedište: ​21. Srpske divizije 1, Prokuplje
Portparol: Sonja Paunović
​Telefon: +​381 64/837 - 98 - 49
Faks: ​+​381 27/321 - 612
Web sajt: www.pk.vi.jt.rs
Radno vreme: 08:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Smederevu

Sedište: ​Trg Republike 2, Smederevo
Portparol: Olivera Milojević
​Telefon: +​381 26/621 - 514
Faks: ​+​381 26/613 - 454
Web sajt: www.sdvi.jtrs.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Somboru

Sedište: ​Njegoševa br. 4, Sombor
Portparol: Darko Kulić
​Telefon: +​381 25/412 - 271
Faks: ​+​381 25/434 - 370
Web sajt: www.sovi.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici

Sedište: ​Trg svetog Dimitrija br. 39, Sremska Mitrovica
Portparol: ZVJT Draginja Lukić Ćirić
​Telefon: +​381 22/600 - 161
Faks: ​+​381 22/600 - 162
E-mail: visejtsm@gmail.com
Web sajt: ​U izradi
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Subotici

Sedište: ​Senćanski put 1, Subotica
Portparol: ​Jelena Crnković
​Telefon: +​381 24/558 - 261
Faks: ​+​381 24/526 - 164
Web sajt: www.su.vi.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Užicu

Sedište: ​Nade Matić br. 6, Užice
Portparol: ​/
​Telefon: +​381 31/512 - 936
Faks: ​+​381 31/512 - 936
Web sajt: U izradi
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Čačku

Sedište: ​Cara Dušana br. 6, Čačak
Portparol: ​Biljana Spalević
​Telefon: +​381 32/322 - 024
​Telefon: +​381 32/322 - 269
Faks: ​+​381 32/322 - 024
Faks: ​+​381 32/322 - 269
E-mail: vjtca@eunet.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Više javno tužilaštvo u Šapcu

Sedište: ​Gospodar Jevremova br. 6, Šabac
Portparol: ​Zoran Obradović
Portparol: ​Milan Milutinović
​Telefon: +​381 15/304 - 915
​Telefon: +​381 15/304 - 916
Faks: ​+​381 15/304 - 915
E-mail: vjtsabac@mts.rs
Web sajt: U izradi
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Osnovna javna tužilaštva

Osnovna javna tužilaštva su osnovana za područja jednog ili više osnovnih  sudova u skladu sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Stvarna nadležnost javnog tužilaštva propisana je članom 14. Zakona o javnom tužilaštvu i određuje se u skladu sa odredbama zakona koje važe za utvrđivanje stvarne nadležnosti suda (Zakon o uređenju sudova) pred kojim javno tužilaštvo postupa, osim kada zakonom nije drukčije određeno.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Sedište: ​Bulevar Zorana Đinđića br. 104, Novi Beograd
Portparol: ​Aleksandra Đenadić
Telefon: +​381 11/635 - 44 - 37
Faks: ​+​381 11/668 - 25 -21 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Sedište: ​Katanićeva br. 15, Beograd
Portparol: ​Milica Ljubičić
Telefon: +​381 11/635 - 47 - 45
Faks: ​+​381 11/635 - 49 - 49
Web sajt: www.drugo.os.jt.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

Sedište: ​Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Beograd
Portparol: ​Ivan Marković
Telefon: +​381 11/201 - 82 - 97
Faks: ​+​381 11/269 - 11 - 27
Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu

Sedište: ​Knjaza Miloša br. 50, Aleksinac
Portparol: ​/
Telefon: +​381 18/804 - 635
Faks: ​+​381 18/804 - 333
Web sajt: ​www.alos.jtrs.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Osnovno javno tužilaštvo u Aranđelovcu

Sedište: ​Knjaza Miloša br. 102, Aranđelovac
Portparol: ​Aleksandra Miletić
Telefon: +​381 65/83 - 24 - 326
Faks: ​+​381 34/726 - 047
E-mail: ojt.arandjelovac@gmail.com
Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci

Sedište: ​Kralja Petra I br. 18, Bačka Palanka
Portparol: ​Ana-Marija Vulić
Telefon: +​381 21/752 - 172
Faks: ​+​381 21/752 - 173
E-mail: ojtbp@ns.vi.jt.rs​
Web sajt: www.bp.os.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju

Sedište: ​Glavna br. 6, Bečej
Portparol: ​Pakai Mihalj
Telefon: +​381 21/691 - 92 - 42
Faks: ​+​381 21/691 - 92 - 65
E-mail: ojtbecej@mts.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Boru

Sedište: ​Moše Pijade br. 3, Bor
Portparol: ​Ivan Stojanović
Telefon: +​381 30/422 - 290
Faks: ​+​381 30/422 - 290
E-mail: ojt.bor@mts.rs
Web sajt: www.boos.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Brusu

Sedište: ​Mike Đorđevića bb, Brus
Portparol: ​Milan Mihajlović
Telefon: +​381 37/826 - 081
Telefon: +​381 64/831 - 19 - 00
Faks: ​+​381 37/826 - 081
E-mail: ojtbrus@mts.rs
​Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Valjevu

Sedište: ​Vuka karadžića br. 5, Valjevo
Portparol: ​Miloš Mirković
Telefon: +​381 14/221 - 674
Faks: ​+​381 14/295 - 721
E-mail: osjtva@mts.rs
Web sajt: www.osjtva.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani

Sedište: ​Momira Gajića br. 7, Velika Plana
Portparol: ​Nevena Arsić
Telefon: +​381 26/514 - 050
Faks: ​+​381 26/513 - 193
E-mail: otvp2014@gmail.com
Web sajt: www.vpos.jtrs.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu

Sedište: ​Žitni Trg br. 1, Veliko Gradište
Portparol: ​Boban Novaković
Telefon: +​381 12/661 - 220
Faks: ​+​381 12/661 - 220
E-mail: ojtvg@mts.rs​
Web sajt: 
www.ojtvg.rs

Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu

Sedište: ​Svetosavska br. 1, Vladičin Han
Portparol: ​Anita Stojković
Telefon: +​381 17/471 - 414
Faks: ​+​381 17/471 - 474
E-mail: ojtvlhan@gmail.com​
Web sajt: www.vhos.jtrs.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju

Sedište: ​Stefana provenčanog br. 1, Vranje
Portparol: ​Bratislav Davidović
Telefon: +​381 17/423 - 834
Faks: ​+​381 17/423 - 981
E-mail: ojtvranje@gmail.com​
Web sajt: www.vros.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Vrbasu

Sedište: ​Palih boraca 9-c, Vrbas
Portparol: Jasmina Đurović
Telefon: +​381 21/704 - 114
Faks: ​+​381 21/704 - 114
E-mail: osnovnojtvrbas@mts.rs
Web sajt: www.vbos.jtrs.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu

Sedište: ​Žarka Zrenjanina br. 38, Vršac
Portparol: Aleksandra Lekić
Telefon: +​381 13/839 - 878
Telefon: +​381 65/832 - 48 - 29
Faks: ​+​381 13/839 - 878
E-mail: ojtvrsac@gmail.com
Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Gornjem Milanovcu

Sedište: ​Kneza Aleksandra Karađorđevića br. 29, Gornji Milanovac
Portparol: Jelena Tomović
Telefon: +​381 64/36 - 22 - 398
Telefon: +​381 32/710 - 672
Faks: ​+​381 32/710 - 672
E-mail: ojtgm@mts.rs​
Web sajt:  www.gmos.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Despotovcu

Sedište: ​Savez boraca br. 71, Despotovac
Portparol: Ivana Nedeljković
Telefon: +​381 64 - 832 - 84 - 68
Faks: ​+​381​ 35/611 - 018
E-mail: ojtdespotovac@gmail.com
Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru

Sedište: ​Trg oslobođenja bb, Zaječar
Portparol: Gordana Milinković Sekulić
Telefon: +381 19/422 - 131
Odeljenje u Knjaževcu: +381 19/730 - 343
Faks: ​​+381 19/422 - 131
Faks odeljenja u Knjaževcu: +381 19/730 - 343
E-mail odeljenja u Knjaževcu: ojtz.odknjazevac@gmail.com​
Web sajt: www.zaos.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu​

Sedište: ​Kej 2.oktobra br. 1, Zrenjanin
Portparol: Dragana Mojsin
Telefon: +381 23/564 - 251
Faks: ​​+381 23/564 - 251
Web sajt: www.zr.os.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini

Sedište: ​Knjeginje Milice br. 15, Jagodina
Portparol: Jelena Lazarević
Telefon: +381 35/242 - 539
Telefon: +381 ​64/88 - 19 - 300
Faks: ​​+381 35/242 - 539
E-mail: ojtjagodina@gmail.com​
Web sajt: www.jaos.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

Sedište: ​Svetozara Miletića br. 1, Kikinda
Portparol: ​Željko Mirkov
Telefon: +381 230/422 - 307
Faks: ​​+381 230/422 - 307
E-mail: tuzilastvokikinda@open.telekom.rs
​​Web sajt:  www.ki.os.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Kragujevcu

Sedište: ​Trg vojvode Radomira Putnika br. 4, Kragujevac
Portparol: ​Gordana Striković
Telefon: +381 34/332 - 440
Faks: ​​+381 34/332 - 440
E-mail: osnovnojavtuz.kg@gmail.com
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu

Sedište: ​Pljakina br. 4, Kraljevo
Portparol: ​Bojana Maksimović
Telefon: +381 36/321 - 793
Faks: ​​+381 36/321 - 793
E-mail: opjtkv@ptt.rs​
​​Web sajt: www.kvos.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu

Sedište: ​Trg kosovskih junaka br. 3, Kruševac
Portparol: ​Saša Avramović
Telefon: +381 64/83 - 24 - 257
Faks: ​​+381 37/430 - 619
E-mail: osnovnotuzks@gmail.com
​​Web sajt: www.ks.os.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Kuršumliji

Sedište: Palih boraca br. 29, Kuršumlija
Portparol: ​Biljana Milosavljević
Telefon: +381 27/381 - 047
Faks: ​​+381 27/381 - 047
E-mail: ojtkursumlija1@gmail.com
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu

Sedište: ​Karađorđeva br. 19, Lazarevac
Portparol: ​Jasmina Krštenić
Telefon: +381 11/81 - 22 - 625
Faks: ​​+381 11/81 - 22 - 625
E-mail: uprava@la.os.jt.rs​
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Lebanu

Sedište: Cara Dušana br. 118, Lebane
Portparol: ​Jelena Sučević
Telefon: +381 16/846 - 351
Faks: ​​+381 16/846 - 351
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu

Sedište: ​Koste Stamenkovića br. 16, Leskovac
Portparol: ​Marina Kecojević
Telefon: +381 16/235 - 761
Telefon: +381 16/251 - 792
Faks: ​​+381 16/235 - 761
Faks: ​​+381 16/251 - 792
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Loznici

Sedište: ​Jovana Cvijića bb, Loznica
Portparol: ​Bojana Tešić Maričić
Telefon: +381 15/882 - 356
Faks: ​​+381 15/882 - 356
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Mionici

Sedište: ​Vojvode Mišića br. 28, Mionica
Portparol: ​Nevena Lugonja
Telefon: +381 14/34 - 222 - 33 
Faks: ​​+381 14/34 - 222 - 33
Е-mail: osjtmio@mts.rs
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu

Sedište: ​Kralja Aleksandra Obrenovića br. 76, Mladenovac
Portparol: ​Ivan Konatar
Telefon: +381 11/82 - 44 - 145 
Faks: ​​+381 11/82 - 30 - 073
​​Web sajt: www.ml.os.jt.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Negotinu

Sedište: ​Trg Stevana Mokranjca br. 1, Negotin 
Portparol: ​Marina Debeljak
Telefon: +381 19/542 - 139
Telefon: +381 64/88 - 19 - 445 
Faks: ​​+381 19/542 - 137
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Nišu

Sedište: ​Voždova br. 23, Niš
Portparol: ​Ivan Marković
Telefon: +381 18/504 - 129
Faks: ​​+381 18/504 - 132
​​Web sajt: www.ni.os.jt.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru

Sedište: ​Žitni trg bb, Novi Pazar
Portparol: ​Samir Bakić
Telefon: +381 64/832 -41 - 89
Faks: ​​+381 20/312 - 129
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu

Sedište: ​Sutjeska br. 3, Novi Sad
Portparol: ​Stanislava Kolarski
Telefon: +381 21/48 - 76 - 350
Faks: ​​+381 21 / 66 - 11 - 429
​​Web sajt: www.ns.os.jt.rs​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu

Sedište: ​Aleksandra Ace Simovića br. 9-a, Obrenovac
Portparol: ​Danijela Sinđelić
Telefon: +381 11/87 - 22 - 482
Faks: ​​+381 11/87 - 22 - 482
​​Web sajt: www.ob.os.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu

Sedište: ​Vojvode Radomira Putnika br. 13-15, Pančevo
Portparol: ​Jelena Samuilov
Telefon: +381 13/352 - 609
Faks: ​​+381 13/352 - 609​
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Paraćinu

Sedište: ​Majora Maria br. 1, Paraćin
Portparol: ​Dragana Pavlović
Telefon: +381 35/563 - 332
Faks: ​​+381 35/563 - 332​
​​Web sajt: ​U izradi
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Petrovcu na Mlavi

Sedište: ​Srpskih vladara br. 159, Petrovac na Mlavi
Portparol: ​Marko Dinić
Telefon: +381 12/326 - 081
Telefon: +381 64/882 - 53 - 46
Faks: ​​+381 12/326 - 081
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu

Sedište: ​Srpskih vladara br. 126-a, Pirot
Portparol: ​Marija Rangelov
Telefon: +381 64/851 - 36 - 85
Faks: ​​+381 10/342 - 256
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Požarevcu

Sedište: ​Jovana Šerbanovića br. 4, Požarevac
Portparol: ​Vladanka Pantić
Telefon: +381 12/531 - 015
Faks: ​​+381 12/531 - 018
​​Web sajt: www.ojtpozarevac.com
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Požegi

Sedište: ​Uče Dimitrijevića br. 6, Požega
Portparol: ​Aleksandar Đorđević
Telefon: +381 31/811 - 135
Faks: ​​+381 31/811 - 135
​​Web sajt: www.pz.os.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Prijepolju

Sedište: ​Valterova bb, Prijepolje
Portparol: ​Jasminka Bošković
Telefon: +381 33/712 - 280
Faks: ​​+381 33/712 - 280
Е-mail: ojtprijep@mts.rs
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​​

Odeljenje u Priboju

Portparol: ​Jasminka Bošković
Telefon: +381 33/24 - 45 - 620
Faks: ​​+381 33/24 - 45 - 620
E-mail: ojtprijep1@mts.rs
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju

Sedište: ​21 Srpske divizije br. 1, Prokuplje
Portparol: ​Jelena Bošković
Telefon: +381 27/321 - 703
Faks: ​​+381 27/327 - 928
Е-mail: ojtprokuplje@mts.rs
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Osnovno javno tužilaštvo u Raški

Sedište: ​Ratka Lukovića br. 23, Raška
Portparol: ​Nataša Ilić
Telefon: +381 36/739 - 230
Faks: ​​+381 36/739 - 230
​​Web sajt: www.raos.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30

Osnovno javno tužilaštvo u Rumi

Sedište: ​Železnička br. 10, Ruma
Portparol: ​Marko Marković
Telefon: +381 22/470 - 148
Telefon: +381 64/552 - 44 - 18
Faks: ​​+381 22/470 - 148
​​Web sajt: www.ojtruma.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Osnovno javno tužilaštvo u Senti

Sedište: ​Glavni trg br. 2, Senta
Portparol: ​Mirko Gašović
Telefon: +381 24/811 - 511
Faks: ​​+381 24/811 - 511
​​Web sajt: www.se.os.jt.rs​​
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu

Sedište: ​Omladinska br. 1, Smederevo
Portparol: ​Aleksandar Gole
Telefon: +381 26/46 - 22 - 140
Faks: ​
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Osnovno javno tužilaštvo u Somboru

Sedište: ​Njegoševa br. 4, Sombor
Portparol: ​Jelena Milić
Telefon: +381 25/412 - 558
Faks: ​​+381 25/421 - 026
​​Web sajt: www.soos.jtrs.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici

Sedište: ​Svetog Dimitrija br. 39, Sremska Mitrovica
Portparol: ​/
Telefon: +381 22/600 - 164
Faks: ​
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi

Sedište: ​Svetosavska br. 6, Stara Pazova
Portparol: ​Anđelka Savić
Telefon: +381 22/312 - 053
Faks: ​​+381 22/317 - 101
Е-mail: ojts.p@mts.rs
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​

Osnovno javno tužilaštvo u Subotici

Sedište: ​Senćanski put br. 1, Subotica
Portparol: ​Jovana Maravić
Telefon: +381 24/558 - 488
Faks: ​​+381 24/553 - 882
​​Web sajt: www.su.os.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Trsteniku

Sedište: Dr. Milunovića bb, Trstenik
Portparol: ​Ivan Bzenić
Telefon: +381 37/716 - 032
Faks: ​​+381 37/716 - 032
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Ubu

Sedište: Kralja Petra oslobodioca br. 60-a/1, Ub
Portparol: ​Đuro Stević
Telefon: +381 14/412 - 492
Faks: ​​+381 14/412 - 493
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Užicu

Sedište: Nade Matić br. 6, Užice
Portparol: ​Vladimir Bošković
Telefon: +381 31/514 - 248
Faks: ​​+381 31/514 - 009
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Čačku

Sedište: Cara Dušana br. 8/1, Čačak
Portparol: ​Vladimir Perišić
Telefon: +381 32/323 - 161
Faks: ​​+381 32/322 - 243
Е-mail: ojtca@eunet.rs
​​Web sajt: 
Radno vreme: 07:30 - 16:30​​​​

Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu

Sedište: Karađorđeva br. 25, Šabac
Portparol: ​Aleksandar Protić
Telefon: +381 15/354 - 616
Faks: ​​+381 15/354 - 616
​​Web sajt:  sa.os.jt.rs
Radno vreme: 07:30 - 15:30​​​​​​
sud

©