Први основни суд у Београду

 


Адреса: улица Катанићева број 15, Београд

Председник суда: Судија Весна Миљуш

Телефон: 011/655-3901, 011/635-4124
Факс: 011/655-3918
Е-mail: uprava@prvi.os.sud.rs 
Веб сајт: https://prvi.os.sud.rs 

CALL Центар суда пружа информације грађанима сваког радног дана на телефон 011/655-3700.

Пријем сгранака код председника суда заказује се путем телефона 011/655-3873, 011/655-3883, 011/635-4124, 011/655-3851. Службе пријема Првог основног суда у Београду раде сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова.

Број рачуна за таксе : 840-29644845-43
Број рачуна за депозите: 840-264802-55 
Број рачуна за новчане казне и трошкове: 840-29610845-96​

sud

©