Први основни суд у Београду

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због реконструкције зграде Палате правде која се налази у ул. Савска број 17а, кривично оде.ъење, одељење за претходни поступак, служба за међународну правну помоћ у кривичним стварима и одељење за извршење на основу веродостојне исправе Првог основног суда у Београду налазе се на адреси Булевар Зорана Ђинђића број 104, (зграда СИВ2), Нови Београд. 
У овој судској згради налази се и служба пријема и експедиције.

У згради суда у Булевару Николе Тесле број 42а налази се грађанско оде.гьење суда, судска управа, служба рачуноводства суда, служба за кадровске послове, служба за јавне набавке, служба за пружање правне по,моћи судова и других државних органа, служба за пружање међународне правне помоћи у грађанским стварима, служба пријема и експедиције и писарнице.
​​

Предаја било којих писмена суду у електронској форми путем Е-maila се неће сматрати предајом суду у смислу процесних закона, већ се писмена морају предати непосредно суду или препорученом пошиљком.

Адреса: Савска бр. 17а
Председник суда: Судија Снежана Стевовић
Телефон: 011/655-3901, 011/635-4124
Факс: 011/655-3918
Е-mail: uprava@prvi.os.sud.rs 
Веб сајт: https://prvi.os.sud.rs 

CALL Центар суда пружа информације грађанима сваког радног дана на телефон 011/655-3700.

Пријем сгранака код председника суда заказује се путем телефона 011/655-3873, 011/655-3883, 011/635-4124, 011/655-3851. Службе пријема Првог основног суда у Београду раде сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова.

Број рачуна за таксе : 840-29644845-43
Број рачуна за депозите: 840-264802-55 
Број рачуна за новчане казне и трошкове: 840-29610845-96​

sud

©