Prvi osnovni sud u Beogradu​

 

OBAVEŠTENjE

Zbog rekonstrukcije zgrade Palata pravde, u ulici Savska br. 17a, krivično odeljenje, odeljenje za prethodni postupak, služba za mešunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i odeljenja za izvršenje na osnovu verodostojne isprave Prvog osnovnog suda u Beogradu nalaze se na adresi Bulevar Zorana Đinđića(zgrada SIV2) Novi Beograd. U ovoj sudskoj zgradi nalazi se i služba prijema i ekspedicije.

U zgradi suda u Bulevaru Nikole Tesle broj 42a nalazi se građansko odeljenje suda, sudska uprava, služba računovodstva, služba za kadrovske poslove, služba za javne nabavke, služba za pružanje pravne pomoći sudova i drugih državnih organa, služba za pružanje međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima, služba prijema i ekspedicije i pisarnice.

Predaja bilo kojih pismena sudu u elektronskoj formi putem elektronske pošte neće se smatrati predajom sudu u smislu procesnih zakona, već se pismena moraju predati neposredno sudu ili preporučenom pošiljkom.

Adresa: Savska br. 17a​
Predsednik suda: Sudija Snežana Stevović
Telefon: 011/655-3901, 011/635-4124
Faks: 011/655-3918
E-mail: uprava@prvi.os.sud.rs 
Web sajt: https://prvi.os.sud.rs

CALL Centar suda pruža informacije građanima svakog radnog dana na telefon 011/655-3700

Prijem stranaka kod predsednika suda se zakazuje putem telefona 011/655-3873, 011/655-3883, 011/635-4124, 011/655-3851
Služba prijema Prvog osnovnog suda u Beogradu rade svakog radnog dan od 07:30 do 15:30 časova.

Broj računa za taske: 840-29644845-43
Broj računa za depozite: 840-264802-55
Broj računa za novčane kazne i druge troškove: 840-29610845-96​​

sud

©