Prvi osnovni sud u Beogradu​

 

Adresa: ulica Katanićeva broj 15, Beograd
Predsednik suda: Sudija Vesna Miljuš
Telefon: 011/655-3901, 011/635-4124
Faks: 011/655-3918
E-mail: uprava@prvi.os.sud.rs 
Web sajt: https://prvi.os.sud.rs

CALL Centar suda pruža informacije građanima svakog radnog dana na telefon 011/655-3700

Prijem stranaka kod predsednika suda se zakazuje putem telefona 011/655-3873, 011/655-3883, 011/635-4124, 011/655-3851
Služba prijema Prvog osnovnog suda u Beogradu rade svakog radnog dan od 07:30 do 15:30 časova.

Broj računa za taske: 840-29644845-43
Broj računa za depozite: 840-264802-55
Broj računa za novčane kazne i druge troškove: 840-29610845-96​​

sud

©